Lär för livet INNI logo

Case – Feedback

Här kommer det olika case. Eventuellt läggs också kontaktformuläret för case och feedback in här.

Vi planerar också att göra ”podcasts” kring olika case, det betyder i praktiken en bandad diskussion/intervju som man kan lyssna till via hemsidan.

 • Ditt namn

  Din e-post

  Vad vill du få ut av en webbaserad handledning?

  Vilket stödmaterial kunde finnas tillhanda?

  Vilken information vill du få?

  Är lärstilstesterna och de övriga testerna något som du kunde tänka dig använda dig av i sitt handledningsarbete?

  Vilken nytta ser du med handledningen som verktyg med tanke på examen och examenstillfället?

 • Ditt namn

  Din e-post

  Det här är min erfarenhet av att arbeta med vuxnas inlärningsförutsättningar