Lär för livet INNI logo

Utbildare/Handledare

Här hittar du som är utbildare/handledare, tips, material och verktyg som du har nytta av i ditt arbete.

Multimodalt lärande

Didaktikens verktyg

Det fristående examenssystemet

”Papren i skick” – en film som beskriver examensprocessen, från ansökan fram till examenstillfället.

Mångkulturell handledning

Denna länk innehåller material kring mångkulturell handledning. Du kan ta del av andras erfarenheter av arbetsplatshandledning, tips och råd för arbetssökande och mångkultur på arbetsplatsen.

Arbete med stöd

En animation som beskriver metoden Arbete med stöd ur den arbetssökandes perspektiv. Animationen passar som en kort presentation av servicen för arbetssökande, arbetsgivare och andra intresserade.

Digitala verktyg

KEIKKAILUextra

Litteratur om lärmiljöer

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämässä

Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä

Marko Kuuskorpi: Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö, 2012.

Mobiler och lärmiljöer

Kirsti Lonka: Mobiilit ja vuorovaikutteiset oppimisympäristöt