Lär för livet INNI logo

Tidsplanering

När du börjar studera kan det bli nödvändigt att fundera över din tidsanvändning och skaffa dig rutiner, så du får tid för både dina studier och din fritid. Rutiner är viktiga för att få en balans mellan studier och vardagsliv.

Gör följande uppgifter:

A. Till vad använder du din tid och hur skulle du vilja använda den?

 1. Rita på ett A4:ans papper två bröd med hål.
 2. Dela in det första brödet i delar som åskådliggör hur mycket som du under ett dygn använder till familjeliv, vänner, fritidsaktiviteter etc.
 3. Dela sedan det andra brödet i delar som åskådliggör hur du helst skulle vilja använda din tid. Jämför bröden mellan varandra. Vad kan du göra för att din verkliga tidsanvändning skall närma sig det du verkligen vill göra.
 4. På vilket sätt kunde du effektivera din tidsanvändning?

B. Veckoplanering

Sätt upp en veckoplanering så att du kan följa den. Anteckna också tiderna för pauserna och fritid. En orealistisk veckoplanering har ingen nytta av. Om du inte lyckas hålla din veckoplanering, kan du åtminstone lära dig något av den och planera upp en mera realistisk och noggrannare veckoplanering.

 • Gör en egen veckoplanering
 • Diskutera veckoplaneringen med dina studiekamrater

Inlärningsdagbok

I din inlärningsdagbok antecknar du tankar kring lärandet och dina studier. Tanken med den är att du skall kunna följa din egen inlärning, reflektera och utvärdera.

Så här sätter du upp en inlärningsdagbok  (Inlärningslogg)

 • Fritt format på inlärningsdagboken (häfte, virtuell etc)
 • Sträva till att använda ett klart och enkelt språk
 • Glöm inte datum
 • Till din egen text kan du sätta andras tankar, dikter, etc.
 • Kom ihåg att anteckna källhänvisningar och skilj dina egna tankar från lånade tankar

När du tänker över dina studier, kan du som hjälp använda följande frågor:

 • Vad nytt har jag lärt mig?
 • Vad intresserade mig mest?
 • Vilka känslor och tankar har jag kring det jag lärt mig?
 • Vilka erfarenheter har jag fått av det jag lärt mig?
 • Vad kändes svårt och vad lämnades oklart?
 • Vad är jag av en annan åsikt om?

Källa: Lähihoitajan äidinkieli. Juutilainen, Takala ja Visuri, 2009.

Tidstjuvar

Vanliga tidstjuvar är:

 • Oordning i dina papper och på ditt skrivbord, som gör att du inte hittar viktiga papper
 • Du saknar en ordentlig studieplats
 • Du har mycket väntetider (väntetider i trafiken, håltimmar etc.)
 • Dåligt förberedda gruppträffar när du och dina studiekamrater skall arbeta med uppgifter
 • Oklara instruktioner för övningsuppgifter
 • Du försöker göra många saker samtidigt för många uppgifter på gång
 • Dålig koncentration, t.ex. vid övningsuppgifter flyger tankarna och du får börja från början.
 • Du skjuter upp uppgifter
 • Du börjar städa eller diska då du borde göra dina arbetsuppgifter
 • Vänner kommer in och vill prata, telefonen ringer mm.

Källa www.abo.fi/student/