Lär för livet INNI logo

Personlig tillämpning

Det fristående examenssystemet erbjuder vuxna studeranden flexibla lösningar  och de bästa förutsättningarna  för att avlägga en examen. Personlig tillämpning innebär att du som studeranden får handledning och rådgivning och att både undervisning och stödåtgärder genomförs med dig i fokus, som skall avlägga examen. Personlig tillämpning omfattar:

  1. Ansökningsskedet.
  2. Avläggande av examen.
  3. Skedet när du som studeranden lär dig det som du enligt kartläggningen kan bli bättre på.

Personlig tillämpning innebär att examinanden deltar i planeringen av arrangemangen kring avläggandet av examen. Examinandens eventuella specialbehov som t.ex. läs- och skrivsvårigheter beaktas.


Personlig tillämpning kan även förklaras utgående från följande illustration:

Illustration av personlig tillämpning