Lär för livet INNI logo

Motivation

Motivation har en central roll i vårt lärande, en god studiemotivation hör samman med andra faktorer som, noggrannhet, koncentration, långsiktighet, tänkande och minnet.

Om man som studerade inte är tillräckligt motiverad, kan det resultera i att förmågan att på bästa sätt tackla uppgifter som känns svåra försvagas och kan resultera i sämre studieresultat.

En motiverad studerande:

 • Har färdighet att genomföra olika uppgifter för att slutföra studierna
 • Kan studera självständigt
 • Utför sina uppgifter och strävar till att slutföra sina uppgifter
 • Har realistiska och höga målsättningar, studerande har ork (sisu) och ger inte upp i första hand
 • Njuter av sina studier och att genomföra/slutföra uppgifter
 • Når upp till de målsättningar som studeranden själv har satt upp för sina studier

Studeranden kan fråga sig själv:

 • Vad vill jag?
 • I vilken viktighetsordning sätter jag mina egna målsättningar?
 • Vilken av mina målsättningar kommer först?
 • Var i viktighetsordningen kommer mina studier?
 • Vilken betydelse har det för mig att nå upp till mina målsättningar?

Källa: Kauppila, R.a.: Opi ja opeta tehokkaasti

Motivationsövning

Övning – Lärdomar från det förflutna och framtiden