Lär för livet INNI logo

Lärstilstester

Hur lär du dig bäst? Och hur hittar du dina starka sidor?

Vi är alla olika och lär oss nya saker på olika sätt. De flesta av oss har genomgått utbildning utan att funderat över hur vi lär oss bäst.  Lärstilar och arbetsstil har att göra med hur vi läser av vår omgivning, hur vi handskas med den information vi får från omgivningen, hur vi koncentrerar oss, hur vi motiverar oss, hur reflekterande eller impulsiva vi är, hur teoretiska eller praktiska vi är, vilka sinnen (syn, hörsel, känsla) vi använder mest i lärandet, hur vi navigerar i ett informationsmaterial, hur vi minns och löser problem.

Lärstilar handlar också om vilken typ av information vi väljer att lägga på minnet, hur vi minns fakta och händelser, bearbetar och lagrar information, kategoriserar och organiserar saker och ting och hur vi själva förmedlar information.

Vår lärstil hör ihop med vår personlighet och vårt speciella sätt att tänka, som i sin tur delvis hör ihop med den kultur och miljö eller det samhälle vi växt upp i.

Vi har olika mål med våra studier och fokuserar därför på helt olika saker. Genom att ta reda på din egen lärstil kan du förändra ditt sätt att studera och ta in information, vilket kan underlätta dina studier.

Testa din lärstil

Vi är alla olika och det finns inga modeller eller lärstilstest som kan ge en fullständig beskrivning av våra olika lärstilar och personligheter. Testa gärna din lärstil och jämför din stil med andras. Se dem som ett hjälpmedel och verktyg i dina studier.

 • Vark – a guide to learning styles

  Det här testet består av ett enkelt frågeformulär. Du hittar du 16 vardagliga situationer och din uppgift är att markera det svar som du tycker att bäst beskriver ditt sätt att hantera situationen. Du får markera flera alternativ och om du inte hittar ett lämpligt svar kan du lämna blankt. Vill du ha närmare instruktioner kan du se videon nedan.


  Klicka här för att starta testet.

 • Multipla intelligenser – en väg till lärande

  Det här testet är indelat i åtta delar. Varje del består av ett antal påståenden som du skall besvara genom att sätta ett kryss vid det alternativ som passar bäst in på dig. För att kunna göra testet behöver du ha tillgång till en skrivare. När du är klar med alla delar räknar du ihop dina poäng i de olika delarna enligt de instruktioner som finns på Poäng pappret i testet. Därefter fyller du i dina poäng i tabellen Intelligensprofil. Den klokhet som fick mest poäng kommer högst upp och sedan den med näst mest poäng på andra plats osv. Till allra sist skall du färglägga de intelligenser som är mest framträdande hos dig i cirkeln på Poäng pappret. Vill du ha närmare instruktioner kan du se videon nedan.


  Klicka här för att starta testet.

 • Utbildningsinfo.se

  Det här testet består av ett antal påståenden där du markerar hur väl de passar in på dig – JaNej eller Kanske. När du är klar klickar du på Vidare för att se resultatet. Då får du en förklaring som berättar på vilket sätt du lär dig bäst och exempel på vilken inlärningsmetod som passar dig. Vill du ha närmare instruktioner kan du se videon nedan.


  Klicka här för att starta testet.

 • Advantum kompetens – vi lär oss på olika sätt

  Det här testet består av enkla påståenden. Här hittar du 11 vardagliga situationer och din uppgift är att markera det svar som du tycker att bäst beskriver ditt sätt att hantera situationen. För att se resultatet klickar du sedan vidare på Visa resultat knappen. Vill du ha närmare instruktioner kan du se videon nedan.


  Klicka här för att starta testet.