Lär för livet INNI logo

Finansiering av studier

Vuxenutbildningen finansieras på olika sätt av samhället. Det finns flera olika finansieringsalternativ för vuxna studeranden. Det lönar sig att bekanta sig noga med finansieringsmöjligheterna innan studierna påbörjas.

Noggrannare information kring utbildnings- och finansieringsformer får du genom att ta kontakt med Arbets- och näringsbyråns och deras Utbildnings- och yrkesinformationstjänst www.mol.fi

Även studiehandledare vid utbildningsanordnarna kan erbjuda personlig handledning i valet av utbildningsalternativ.

Här följer nyttiga länkar där det finns samlat information om de olika finansieringsalternativen.

www.kela.fi
www.koulutusrahasto.fi
www.mol.fi
www.opintoluotsi.fi/sv-Fi/

Yrkesexamensstipendium

Personer under 64 år och som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom fristående examenssystemet har möjlighet att ansöka om yrkesexamensstipendium. Krav är att personens arbetsförhållande har varat i 5 år. Stipendiet är en engångsersättning (365 euro) och det är möjligt att söka om stipendiet ett år efter avlagd examen. Mera information finns på Utbildningsfondens webbsidor www.koulutusrahasto.fi , på sidan finns även ansökningsblankett.

Utbildningsfonden

Studiestödet

Frivilliga studier för arbetslösa