Lär för livet INNI logo

Lär för livet – Oppimaan oppiminen!

Bland utbildningsanordnare finns ett ökat behov att höja kompetensen kring vuxnas inlärningsförutsättningar och att kunna bemöta vuxenstuderande med olika individuella behov. Projektet Lär för livet – Oppimaan oppiminen strävar genom sin verksamhet att svara mot dessa behov.

Projektet INNI

Innovativa lärmiljöer, fokuserar på utveckling av innovativa lärmiljöer och nya pedagogiska metoder. Idag är det viktigt att utbildningen hänger med i utvecklingen som sker i samhället och anpassas till de krav och behov som näringslivet har idag. Inni vill vidareutveckla de digitala lärmiljöerna och höja IKT-kompetensen hos utbildare för att möta de nya kraven och behoven.